De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

vrijdag 29 september 2017

Aanbevelingen CMDh 11-13 september 2017

Aanbevelingen CMDh 11-13 september 2017
De productinformatie (SmPC en bijsluiter) van diverse geneesmiddelen moet worden aangepast als gevolg van periodieke veiligheidsrapportbeoordelingen (PSUR's). De CMDh heeft dit besloten op basis van de aanbevelingen van het geneesmiddelenbewakingscomité PRAC en de bijbehorende beoordelingsrapporten.
Lees verder

Gebruiksvriendelijkheid medicijnen moet beter
Kim Notenboom, beoordelaar bij het College ter beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), deed onderzoek naar de problemen die ouderen ervaren bij hun medicijngebruik. Zij promoveert op 27 september 2017 op dit onderwerp aan de Universiteit Utrecht. Notenboom heeft voor haar onderzoek onder andere 59 zelfstandig wonende ouderen bezocht. Zij kwam tot de conclusie dat veel mensen praktische problemen...
Lees verder

Europese enquête over het melden van bijwerkingen van medicijnen
In hoeverre weten patiënten en artsen dat zij bijwerkingen van medicijnen kunnen melden? Om daar zicht op te krijgen, heeft het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) een enquête opgesteld. Deze loopt nog tot en met 9 oktober 2017.
Lees verder