De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

donderdag 11 januari 2018

Nieuwsbrief LVVP - 11 januari 2018

Nieuwsbrief LVVP - 11 januari 2018

Is deze mail niet goed leesbaar? Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken.

 

Staatssecretaris Blokhuis wil aanpak regeldruk intensiveren

LVVP hoopt op nieuw elan bij aansturing zorgdossier


In de brief die staatssecretaris Paul Blokhuis recentelijk naar de Kamer stuurde, schrijft hij: “Samen met alle betrokken partijen wil ik ervoor zorgen dat alle mensen die elke dag zo hard werken in de ggz maximaal tijd hebben voor mensen die zorg nodig hebben. En geen tijd kwijt zijn aan onnodige papieren en formulieren. Ik ben daarom van plan om de aanpak van regeldruk in de ggz waar mogelijk te intensiveren. In het voorjaar van 2018 stuur ik uw Kamer hiervoor een actieplan.”

Lees meer

Doe mee aan het onderzoek naar aantallen ggz-professionals

Voor een gezonde arbeidsmarkt in de toekomst


Deze maand kan er een brief op uw deurmat vallen met het verzoek mee te doen aan de enquête van het Nivel en het Capaciteitsorgaan. De LVVP steunt dit verzoek; het is namelijk van belang voor de toekomst van de vrijgevestigde ggz-professional. Om goede zorg te kunnen leveren is het belangrijk dat er voldoende ggz-professionals zijn.

Lees meer

Branchepartijen willen spelregels bij gebruik zorgstandaarden

Gezamenlijke brief aan Zorginstituut en Zorgautoriteit


De nieuwe zorgstandaarden worden in maart 2019 aan Zorginstituut Nederland (ZiNL) aangeboden ter opname in het kwaliteitsregister. In de afgelopen maanden is er binnen de ggz-sector enige onduidelijkheid ontstaan over de betekenis van deze opname in het register en wat e.e.a. mog elijk betekent voor met name de inkoop van zorg door zorgverzekeraars en gemeenten. De partijen die bij de zorgstandaarden betrokken zijn, hebben het ZiNL en de NZa in een brief om verheldering gevraagd.

Lees meer

Zorgverzekeraars: betere bescherming van kwaliteitsregistraties

Leg eigenaarschap registraties uitsluitend bij zorgprofessionals


Zorgverzekeraars willen betere bescherming voor kwaliteitsregistraties. Dit benadrukt Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in een brief aan de Tweede Kamer. De ambitie van minister Bruins is om voor 50% van de ziekte last van aandoeningen binnen de medisch-specialistische zorg de uitkomsten van de zorg transparant te hebben in 2022. Kwaliteitsregistraties zijn cruciaal bij deze ambitie en verdienen betere bescherming.

Lees meer

Kamermoties over bescherming privacy bij ROM

LVVP: lever nog geen gegevens aan bij SVR/SBG, blijf wel ROM'en


Eind 2017 werden twee Kamermoties ingediend over de bescherming van persoonsgegevens over de landelijke benchmarking van ROM-data.De inzet van de LVVP is en blijft dat het verzamelen van ROM-data juridisch en technisch zorgvuldig en ordentelijk moet worden geregeld. De privacy van de cliënt moet worden beschermd en de ggz-professional mag nimmer het gevaar lopen op tuchtrechtelijke claims.

Lees meer

Nieuwe leergang declareren voor de gespecialiseerde ggz

Stapsgewijze kennismaking met dbc-systematiek


De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft speciaal voor ggz-professionals een nieuwe leergang ontwikkeld over declareren in de gespecialiseerde ggz. De leergang is een gratis onlinecursus die in twintig minuten de basis van het zorgstelsel en de dbc-systematiek behandelt. Beha ndelaren in de ggz zijn een zeer belangrijke eerste schakel in de registratie- en declaratieketen. Daarom heeft de NZa speciaal voor hen deze leergang ontwikkeld.

Lees meer

NZa moet tarieven gespecialiseerde ggz wederom herzien

Twijfel over juistheid van eerder onderzoek


Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft de klacht van zorgaanbieders en zorgverzekeraars tegen de tarieven voor de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (g-ggz) gegrond verklaard. Het gaat om door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) opgestelde tarieven uit 2014 en 2015.

Lees meer

NZa: versnel aanpak wachttijden ggz

Ggz-professionals moeten wachttijdgegevens aanleveren bij Vektis


In de aanpak van de wachttijden in de ggz hebben zorgaanbieders en zorgverzekeraars de afgelopen maanden belangrijke eerste stappen gezet. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) rapporteert de voortgang van de gemaakte afspraken. Om de doelstellingen te behalen, moeten echter alle zeilen worden bijgezet. Daarom pleit de NZa in haar voortgangsrapportage voor intensivering, versnelling en uitbreiding van de maatregelen om de wachttijden in de ggz terug te dringen.

Lees meer

NZa beboet zorgverzekeraar die onvoldoende transparant is tijdens zorginkoop

Criteria voor zorginkoop moeten jaarlijks op 1 april bekend zijn


De Nederlandse Zorgautoriteit deelt een boete uit van € 10.000 aan een zorgverzekeraar die een wijziging in zijn zorginkoopplan voor 2017 niet voldoende kenbaar heeft gemaakt aan aanbieders van hulpmiddelen. Dit druist in tegen de transparantieregels voor de zorginkoop. Inmiddels heeft de zorgverzekeraar zijn interne procedures voor de zorginkoop verbeterd.

Lees meer

Klik hier als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen