De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

maandag 4 december 2017

Nieuwe kamerstukken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kamerbrief met reactie over bericht Agressie in de jeugdzorg
Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) stuurt de Tweede Kamer een reactie op het bericht dat zo'n 90 procent van de medewerkers in de jeugdzorg te maken heeft met agressie en geweld (RTL Nieuws, 27 november 2017).
Lees verder

Toelichting op tabel 1 uit Kamerbrief over aanpak arbeidsmarkt zorg (manieren om tekorten op te lossen)
Toelichting op de berekening van de effecten van de maatregelen om de verwachte tekorten op de arbeidsmarkt aan te pakken. Ook de gedane aannames worden toegelicht.
Lees verder

Kamerbrief over aanpak arbeidsmarkt zorg
Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over maatregelen voor de arbeidsmarkt in de zorg. Deze maatregelen richten zich zowel op het aantrekken van nieuwe medewerkers als op het behouden van huidige zorgprofessionals.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over bericht Q-koorts in Bodegraven-Reeuwijk
Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer, mede namens de minister voor Medische Zorg en Sport, de antwoorden op de vragen van het lid Futselaar (SP) over het bericht dat Q-koorts is geconstateerd in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over wijkverpleging
Minister De Jonge (VWS) beantwoordt de vragen van Kamerlid De Jonge van Ellemeet (GL) over wijkverpleging.
Lees verder

Kamerbrief over Triazolenresistentie Aspergillus
Minister Bruins (Medische Zorg)  biedt de Tweede Kamer het rapport 'Azole‐resistance selection in Aspergillus fumigatus (2015-2017)' aan. Daarbij biedt de minister het beleidsadvies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aan. Daarin staan aanbevelingen op basis van de...
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Aardbeien zes keer giftiger door cocktaileffect'
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van Kamerlid De Groot (D66) over het bericht 'Aardbeien zes keer giftiger dan ander fruit door cocktaileffect'.
Lees verder

Kamerbrief over stijging accountantskosten in de zorg
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) reageert op het bericht dat de accountantskosten in de zorg flink zijn gestegen. De Tweede Kamer had om een reactie gevraagd.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over studentenstop opleidingen verpleegkunde
Minister De Jonge (VWS) beantwoordt vragen van de Kamerleden Hermans en Van der Linde (beiden VVD) over het bericht dat er een studentenstop is aan de verpleegkunde opleidingen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over bericht dat opleidingen verpleegkunde een studentenstop hebben
Minister De Jonge (VWS) beantwoordt vragen van de Kamerleden Marijnissen en Futselaar (beiden SP) over het bericht dat er een studentenstop is aan de verpleegkunde opleidingen.
Lees verder