De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

vrijdag 17 november 2017

Nieuwsbrief - ZIF - Nr 9 - 2017

14 december 2017: Symposium 'Zin-tuigen' in het Atlas Theater in Emmen, mede georganiseerd door het Zorg Innovatie Forum.
Kunt u deze e-mail niet goed lezen?
Lees hier de nieuwsbrief in uw browser.
Nieuwsbrief header Follow on Twitter Friend of Facebook
Nieuwsbrief nr. 9 - 2017
Zorg Innovatie Forum
Dagelijks leven met dementie - een blik achter de voordeur (Anne-Mei The)
Het nieuwste boek van Anne-Mei The gaat over het dagelijks leven met dementie, ook wel de epidemie van de 21ste eeuw genoemd. Vrijwel iedereen krijgt ermee te maken. Oplossingen voor het dementievraagstuk worden gezocht in een vroegtijdige diagnose. In het zoeken naar genezing – tot nu toe een loze belofte. In langer thuis wonen en een  dementievriendelijke samenleving. In investeringen in de verpleeghuiszorg. En het toelaatbaar maken van euthanasie. Maar zitten we op het goede spoor? Doen we mensen met dementie en hun naasten hiermee niet tekort? Weten we eigenlijk wel wat hun behoeften zijn? Anne-Mei The volgde jarenlang mensen met dementie en hun naasten en sprak met honderden betrokkenen en experts. Dit boek is een must voor iedereen die te maken heeft met dementie. Voor mensen met dementie en hun naasten, maar ook voor zorgprofessionals. Het boek is te verkrijgen in de boekhandel en online.
 
Lezingencyclus Kopstukken in het Noorden – 28 november 2017
Op 28 november zal Martin Sitalsing een publiekslezing geven in het kader van het thema “Kopstukken”, waarbij bekende personen uit onze omgeving hun eigen (persoonlijke) verhaal vertellen over hun loopbaan, met nadruk op de inhoud van het werk en de maatschappelijke, sociale, ethische uitdagingen en spanningen daaromheen. Het onderwerp van zijn lezing is ‘De disfunctionaliteit van het hokjesdenken’. Er zijn uitgebreide mogelijkheden tot het stellen van vragen, en discussie.
Het is een openbare en gratis toegankelijke lezing voor belangstellenden uit Zuidlaren en omgeving.
Datum:     28 november 20.00-22.00 uur;
Locatie:    Grand Café, de Millystraat 8, Zuidlaren.
 
Dansvoorstelling: Wachten op Visite – première 1 december 2017
Via een oproep in de Leeuwarder Courant 'eenzame dansers gezocht' hebben 30 mensen zich aangemeld voor deelname aan de voorstelling Wachten op Visite. alle spelers, tussen de 20 en 73 jaar, hebben nu of in het verleden eenzaamheid ervaren in hun leven. Lees meer op de website van Anders Oud 2030
 
Symposium Meaningful Music in Health Care – 8 december 2017
Met het symposium Meaningful Music in Health Care (MiMiC) sluiten het lectoraat Lifelong Learning in Music van de Hanzehogeschool Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) een tweejarig gezamenlijk onderzoek naar de impact van live muziek voor kwetsbare chirurgische patiënten af. In dit onderzoek werkten musici interactief met patiënten tijdens hun ziekenhuisopname en waar mogelijk ook samen met hun verpleegkundigen. Integratie van live muziek in de zorg biedt een nieuw perspectief op pijnbestrijding en welbevinden na operaties. De muziekpraktijk van MiMiC kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan toekomstige behandeling en het herstelproces van met name oudere chirurgische patiënten. Lees meer.
 
Symposium ‘Zin-tuigen’ – 14 december 2017
Cultuurdeelname van senioren bevordert welzijn en gezondheid.
Op 14 december wordt in het Atlas Theater in Emmen het symposium ‘Zin-tuigen’ georganiseerd. Een symposium mede-georganiseerd door Anders Oud 2030. Een dag waarop de kansen voor alle partijen die dagelijks met senioren werken, de kansen voor de culturele sector en de kansen voor senioren worden belicht. Een dag met informatie en inspiratie. Voor meer informatie klik hier.
 
De Kunst van het Ouder worden
Onderzoeker Minke de Vries van het Zorg Innovatie Forum was betrokken bij het publieksonderzoek van het festival ‘De Kunst van het Ouder worden’. Samen met Lotte Kreuwel en Merel Wiersema, twee masterstudenten journalistiek, werden reacties gevraagd en meningen gepeild. Het officiële onderzoeksverslag volgt, inclusief nagesprekken met festivalgangers. Deze blog geeft alvast een eerste impressie van de ervaringen van bezoekers: https://spark.adobe.com/page/JiHbLlwYzkyfl/
 
Ouderen krijgen een krachtigere stem via het Noordelijk Ouderennetwerk
Vanuit het Anders Oud 2030-programma is het Noordelijk Ouderennetwerk gestart! Via dit netwerk krijgen ouderen (65+) uit de vier noordelijke provincies de mogelijkheid om mee te denken en te praten over hun toekomst. Zo wordt ouderenparticipatie bevorderd en ondersteund.
De focus ligt hierbij op het langer zelfstandig thuis wonen: hoe kunnen ouderen zich op hun toekomst voorbereiden en wat hebben ze nodig om zich thuis zo goed mogelijk te kunnen blijven redden, ook in situaties van toenemende kwetsbaarheid? De stem van de ouderen is hierbij leidend en hun ervaringen, wensen en behoeften rondom het gelukkig, gezond en vitaal ouder worden staan centraal.
Ouderen kunnen op verschillende manieren participeren in het netwerk: deelnemen aan regiotafels, deelnemen aan het digitale ouderenpanel en in thema- of focusgroepen meedenken en -praten over specifieke thema’s.
Voor meer informatie over het Ouderennetwerk, gaat u naar de website van Anders Oud 2030.
 
‘Bereid mantelzorgers voor op de zorg voor dementerenden’ - (NRC 14 november 2017)
Mensen met dementie en hun naasten lijden vooral aan sociale pijn, zegt cultureel antropoloog Anne-Mei The. „Partners worden ziek van jarenlang verdriet en stress.” Lees hier het hele artikel.
 
Alliantie Rookvrij Nederland
Lees hier de nieuwsbrief van de Alliantie Rookvrij Nederland
 
Groninger Scheurkalender 2018 - NIET SCHEUREN MAAR VERBINDEN
De 3e editie van de Groninger Scheurkalender ligt in de winkel. Het ZIF is vanaf de 1e editie partner van de Groninger Scheurkalender.
In 2014 is het idee van de Groninger Scheurkalender ontstaan. Op initiatief van Hent Hamming riepen ca 10 maatschappelijk organisaties in Groningen het publiek op om hun persoonlijk beeld van wat hen in Groningen beweegt in te sturen voor de kalender. Met als gevolg dat aan die vraag door het publiek massaal werd voldaan. Mede omdat ook de media het initiatief positief oppakte. Lees meer op de website van het Zorg Innovatie Forum.

Actualisatie toekomstvisie Groningen
Willem van der Velden schreef vorig jaar de 'Toekomstvisie: Perspectief Groningen 2025'. Omdat de ontwikkelingen niet stil staan in Groningen, was een actualisatie nodig. Tijdens de bijeenkomst op 14 november jl. in De Klinker te Winschoten gaf Van der Velden een update. Voor meer informatie, klik hier.
 

Upcoming Events


20 NOVEMBER 2017
NETWERKBIJEENKOMST 3XG

22 NOVEMBER 2017
OPEN HUIZEN NETWERKZON2020

29 NOVEMBER 2017
OPEN HUIZEN NETWERKZON2020

1 DECEMBER 2017
WACHTEN OP VISITE

4 DECEMBER 2017
OPEN HUIZEN NETWERKZON202

8 DECEMBER 2017
SYMPOSIUM MEANINGFUL MUSIC IN HEALTHCARE

14 DECEMBER 2017
SYMPOSIUM 'ZIN-TUIGEN' 
Copyright © ZORG INNOVATIE FORUM

Postbus 1047
9701 BA Groningen
Bezoekadres:
L.J. Zielstraweg 2
9713 GX Groningen
050-800 32 45

info@zorginnovatieforum.nl
www.zorginnovatieforum.nl
Twitter: twitter.com/ZIF_Noord


Ruim dertig grote partijen uit de zorgsector zijn als stakeholder, kennispartner en partners uit het sociale domein, financieel en strategisch betrokken:

Zorginstellingen:  Cosis/NOVO, Cosis/Promens Care, HZD, Koninklijke Kentalis, KwadrantGroep, Lentis, De Noorderbrug, Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG)
, Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe (ZZWD), VNN en Zorgbelang Groningen

Kennispartners: Alfa-college, Drenthe College, Hanzehogeschool Groningen, NHL Hogeschool, Noorderpoort, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ROC Friese Poort, Stenden Hogeschool

Partners uit het sociale domein: Gemeente Emmen, Gemeente Groningen, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland, Humanitas District Noord, 
MEE Groningen, Friesland en Drenthe, Politie Noord-Nederland,Tinten Welzijnsgroep, VNO-NCW Noord, Woningstichting Groninger Huis, ZorgpleinNoord

Jeugdpartners: Accare, Jeugdhulp Friesland, RENN4

Partners in Anders Oud 2030: Carintreggeland, De Hoven, GGD Groningen, Isala, Hogeschool Viaa, Hogeschool Windesheim, Martiniziekenhuis, Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Zorggroep Drenthe


Op de website www.zorginnovatieforum.nl staan onder meer nieuwsberichten van en over onze stakeholders.


Colofon
Redactie en tekst: Zorg Innovatie Forum – Nanuschka Csonka

Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen of kent u iemand anders die deze nieuwsbrief wil ontvangen, dan is dit de link om in te schrijven:  http://www.zorginnovatieforum.nl/wat-we-doen/nieuwsbrief
Via dezelfde link kunt u zich ook weer afmelden. 
All rights reserved.
Email Marketing Powered by MailChimp