De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

dinsdag 14 november 2017

Nieuwsbrief Volksgezondheid en Zorg van 14 november 2017

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.
Nieuwsbrief Volksgezondheid en Zorg
Nieuwsbrief Volksgezondheid en Zorg
14 november 2017

De nieuwsbrief Volksgezondheid en Zorg is een gezamenlijke uitgave van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV), Volksgezondheidenzorg.info, Kosten van ziekten, Zorggegevens.nl en Loketgezondleven.nl. Deze nieuwsbrief verschijnt 10 keer per jaar.
Gezondheidsmonitor Volwassenen op gemeenteniveau beschikbaar
VZinfo bevat nu voor meer dan 20 indicatoren (van eenzaamheid tot roken) kaarten op gemeenteniveau. Deze kaarten worden ontsloten via de GGD-kaart.
Lees meer
Europese vergelijkingen gezondheidsindicatoren beschikbaar
In het kader van het BRIDGE Health project is er voor het eerst een Engelstalig onderwerp gepubliceerd op VZinfo: European Core Health Indicators (ECHI). Hier worden tientallen indicatoren internationaal vergeleken, in overzichtelijke interactieve grafieken.
Lees meer
Aan hoeveel programma's doet uw gemeente mee?
In het Dossier Preventie vindt u een overzicht van de deelname aan landelijke programma's per gemeente. Deze landelijke programma's zijn alle mede op initiatief van het ministerie van VWS tot stand gekomen. Het gaat om de volgende programma's: JOGG, Sport en Bewegen in de buurt, Gezonde school, Samenwerkingsverbanden Aangepast Sporten, GezondIn en Preventie Coalities.
Lees meer
60.000 mensen bij de huisarts geregistreerd met diagnose PTSS?
Van 2013 tot 2015 stonden er gemiddeld 60.000 mensen per jaar bij de huisarts geregistreerd met een posttraumatisch stresssyndroom (PTSS): 23.000 mannen en 37.000 vrouwen. Dit komt overeen met 2,8 per 1.000 mannen en 4,3 per 1.000 vrouwen.
Lees meer
De acute zorg is goed verspreid over Nederland
Van alle Nederlanders zou 99,8 procent binnen 45 minuten naar een spoedeisende hulpafdeling (SEH) of een ziekenhuis met acute verloskunde kunnen worden vervoerd. Dit blijkt uit modelberekeningen van het RIVM, dat het aanbod en de bereikbaarheid van de ziekenhuizen in Nederland heeft geïnventariseerd. De norm van 45 minuten wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de spreiding van de acute zorg in Nederland op orde blijft.
Lees meer
Gebruikersonderzoek VZinfo
Kent u www.volksgezondheidenzorg.info (VZinfo)? En wat vindt u van deze website? De redactie van VZinfo wil graag inzicht krijgen in hoe gebruikers deze website ervaren. Feedback is belangrijk om VZinfo te verbeteren en zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer vijf minuten.

Lees meer
Voedselgerelateerde uitbraken op Zorggegevens
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de GGD'en onderzoeken voedselgerelateerde uitbraken. Zij melden deze met achtergrondinformatie over aantal zieken, klachten, incubatietijd, geconsumeerd voedsel, plaats van bereiding, onderzochte monsters en gevonden oorzaak aan het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb). Het RIVM analyseert en rapporteert deze gegevens jaarlijks.
Lees meer
Vernieuwd dossier Jeugd
Het geactualiseerde dossier Jeugd geeft informatie over hoe gemeenten de verschuiving van jeugdzorg naar jeugdgezondheidszorg maken. Naast tips en voorbeelden over de manier waarop gemeenten de inzet van de jeugdgezondheidszorg kunnen versterken, leest u hoe goede organisatie en samenwerking bijdraagt aan het voorkomen van zware vormen van jeugdhulp. Het dossier is ontwikkeld met het Nederlands Jeugdinstituut, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, GGD GHOR Nederland en Pharos.
Lees meer

Colofon
Redactie
E-mail: info@volksgezondheidenzorg.info
Abonneren
Om uw e-mailadres te wijzigen, u aan of af te melden of de nieuwsbrief online te raadplegen klik hier.

Deze nieuwsbrief is gegenereerd uit een automatisch systeem. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de redactie.