De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

dinsdag 14 november 2017

Nieuwsbrief Centrum Gezond Leven van Dinsdag 14 november 2017

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.
Nieuwsbrief Centrum Gezond Leven
Nieuwsbrief Centrum Gezond Leven
Jaargang 9, Nummer 9 / Dinsdag 14 november 2017

Deze nieuwsbrief van RIVM Centrum Gezond Leven informeert professionals over ontwikkelingen op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie. Willen je collega's de nieuwsbrief ook ontvangen? Dan kunnen zij zich aanmelden via de colofon onderaan deze mail.
Kansen voor samenwerken in wijkteams
Sociale wijkteams en sociale professionals zijn een belangrijke bron van kennis over de wijk. In de praktijk blijkt echter dat hun brede preventieve taak nog te weinig wordt benut. De Handreiking Gezonde Gemeente laat zien waarom samenwerken met wijkteams heel waardevol kan zijn voor de GGD/JGZ.
Lees meer

Toolkit Gezonde Kinderopvang
Wil je meer weten of communiceren over Gezonde Kinderopvang? Gebruik dan de materialen uit de toolkit die je vindt op Gezondekinderopvang.nl. Bijvoorbeeld de folder, een handig middel om de aanpak en de scholing van Gezonde Kinderopvang te introduceren.
Lees meer

Partnerberichten
- Effect van bewegen op leerprestaties
- Kindtool Mijn Positieve Gezondheid
- Zó werkt de zorg beschikbaar als app
- Vooraankondiging Sportimpuls 2018
- Make a Move
- Online training ScheidingsATLAS
- Welke ontwikkelingen zie jij in de zorg?
- Sleutelpersonen en statushouders
Lees meer

RIVM-kort
- Artikel Gezonde leefomgeving? Start nu!
- Landelijke preventieprogramma's in jouw gemeente
- Kaarten Atlas Leefomgeving
Lees meer

Agenda Gezond Leven
20 november - Deelcongres 3xG
22 november - Nieuwe generatie ouderen(zorg)
22 november - Landelijk Congres GIDS/Gezondin ...
Lees meer


Colofon
Redactie
Redactie: RIVM Centrum Gezond Leven
E-mail: centrumgezondleven@rivm.nl
www.loketgezondleven.nl
Abonneren
Om uw e-mailadres te wijzigen of om u aan of af te melden klik hier.

Deze nieuwsbrief is gegenereerd uit een automatisch systeem. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de redactie.