De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

dinsdag 10 oktober 2017

Nieuwsbrief Volksgezondheid en Zorg van 10 oktober 2017

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.
Nieuwsbrief Volksgezondheid en Zorg
Nieuwsbrief Volksgezondheid en Zorg
10 oktober 2017

De nieuwsbrief Volksgezondheid en Zorg is een gezamenlijke uitgave van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV), Volksgezondheidenzorg.info, Kosten van ziekten, Zorggegevens.nl en Loketgezondleven.nl. Deze nieuwsbrief verschijnt 10 keer per jaar.
Coronaire hartziekten en beroerte veroorzaken meeste ziektelast
Van een selectie van 53 ziekten waarvoor de ziektelast (vroegtijdige sterfte en jaren geleefd met ziekte) is berekend, veroorzaken coronaire hartziekten en beroerte de meeste ziektelast in Nederland.
Lees meer
Meer dan 40% van de volwassen bevolking voelt zich eenzaam
In 2016 gaf 43% van de volwassen bevolking (19 jaar en ouder) aan eenzaam te zijn. Van de volwassen bevolking is 33% matig eenzaam en 10% voelt zich ernstig of zeer ernstig eenzaam.
Lees meer
Meeste rokers in de regio Amsterdam
Het percentage rokers is niet gelijk verdeeld over Nederland, het varieert van 17,3 tot 25,4%. In enkele verstedelijkte gebieden in de Randstad (regio Rotterdam-Rijnmond en regio Amsterdam) en de landelijke GGD-regio's in het noorden (Groningen en Drenthe) van het land wordt het meest gerookt.
Lees meer
Stappenplan gezondheid en Omgevingswet
De Omgevingswet biedt de mogelijkheid expliciet en vroegtijdig gezondheid en (fysieke) veiligheid te betrekken bij ruimtelijke planvorming. RIVM Centrum Gezond Leven ontwikkelde hiervoor met partners een stappenplan. Dit stappenplan laat overzichtelijk zien hoe u effectief aan draagvlak werkt, succesvol samenwerkt en kansen in kaart brengt voor een gezonde en fysieke leefomgeving.
Lees meer
Burgerwetenschap in Publieke Gezondheid veelbelovend
Burgerwetenschap, ook wel citizen science genoemd, is nog nieuw als het gaat om toepassing in de Publieke Gezondheid. Burgerwetenschap kan helpen om een brede kennisbasis te creëren om deze complexe problemen aan te pakken. Citizen science biedt hiervoor veel mogelijkheden, maar deze worden nog niet optimaal benut. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Lea den Broeder aan de Vrije Universiteit.
Lees meer

Colofon
Redactie
E-mail: info@volksgezondheidenzorg.info
Abonneren
Om uw e-mailadres te wijzigen, u aan of af te melden of de nieuwsbrief online te raadplegen klik hier.

Deze nieuwsbrief is gegenereerd uit een automatisch systeem. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de redactie.