De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

maandag 9 oktober 2017

Nieuwsbrief Bevolkingsonderzoeken naar kanker van 9 oktober 2017

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.
Nieuwsbrief Bevolkingsonderzoeken naar kanker
Nieuwsbrief Bevolkingsonderzoeken naar kanker
Jaargang 7, Nummer 8 / 9 oktober 2017

Centrum voor Bevolkingsonderzoek
Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek geeft een digitale nieuwsbrief uit over de bevolkingsonderzoeken naar kanker. Het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek is verantwoordelijk voor de landelijke regie van de bevolkingsonderzoeken borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker. Met deze nieuwsbrief willen we u graag informeren en betrekken bij actuele ontwikkelingen.
BEVOLKINGSONDERZOEK BORSTKANKER

Bevolkingsonderzoek borstkanker stabiel
De monitor 2015 toont over het algemeen een stabiel beeld van het bevolkingsonderzoek borstkanker. Het detectiecijfer is constant gebleven: 6,8 per 1.000 onderzoeken. Dit betekent dat er in 2015 bijna 7.000 borstkankers door screening zijn opgespoord. Het aantal deelnemers is weer licht gedaald van 78,8% in 2014 naar 77,6% in 2015. Het aantal deelnemers dat wordt doorverwezen is conform ingezet beleid voor het tweede jaar op rij licht gedaald van 24,5 per 1.000 onderzoeken in 2014 naar een verwijscijfer van 23,2 per 1.000 onderzoeken in 2015. Bij het gelijk blijvende detectiecijfer leidt dit tot een, wenselijke, afname van het aandeel fout-positieve uitslagen.

De monitor is dit jaar voor het eerst tot stand gekomen met gegevens uit het datawarehouse voor de bevolkingsonderzoeken naar kanker en werd in opdracht van het RIVM door het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) opgesteld.
Lees meer
BEVOLKINGSONDERZOEK DARMKANKER

Ruim miljoen deelnemers bevolkingsonderzoek darmkanker 2016
In 2016 hebben 1.063.651 mensen deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker. Bij 3.706 van hen is na vervolgonderzoek darmkanker ontdekt.
Als darmkanker vroeg wordt ontdekt, is de kans groter dat de behandeling succes heeft. De behandeling is vaak ook minder zwaar. Daarnaast zijn bij 20.236 mensen mogelijke voorlopers van darmkanker (adenomen) verwijderd. Door voorlopers te verwijderen wordt voorkomen dat darmkanker ontstaat. Dit blijkt uit de monitor bevolkingsonderzoek darmkanker 2016 die het RIVM op 5 oktober publiceerde.

De landelijke monitor komt jaarlijks uit en wordt verricht door Erasmus MC en het KNI / Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in opdracht van het RIVM.
Lees in de monitor 2016 verder over de resultaten van het derde jaar van het bevolkingsonderzoek darmkanker.
Gebruik van data uit ScreenIT voor wetenschappelijk onderzoek
Afgelopen maanden hebben het RIVM en de Screeningsorganisaties intensief gesproken over hoe data uit ScreenIT ontsloten kunnen worden voor wetenschappelijk onderzoek. Het uitgangspunt is om tot een efficiënt proces te komen zonder dubbele beoordelingen. Ook is het streven om gebruik te maken van bestaande kennis en expertise op het gebied van het ontsluiten van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Ten slotte wil het RIVM bij haar beleid rond het beschikbaar stellen van data voor wetenschappelijk onderzoek rekening houden met de twee andere bevolkingsonderzoeken naar kanker.

De Screeningsorganisaties werken met het RIVM de komende maanden aan een proces voor het afhandelen van dataverzoeken. Een concreet dataverzoek wordt als voorbeeld gebruikt. Uiterlijk in maart 2018 is duidelijk wat de werkwijze wordt. Het RIVM blijft voorlopig als 'voordeur' functioneren voor vragen van onderzoekers. De komende maanden zullen we u via deze nieuwsbrief en via de werkgroepen en de programmacommissie informeren over ontwikkelingen rond het beleid van het gebruik van data voor wetenschappelijk onderzoek.

Colofon
Redactie
E-mail: bevolkingsonderzoekkanker@rivm.nl
www.bevolkingsonderzoeknaarkanker.nl
Abonneren
Om uw e-mailadres te wijzigen, u aan of af te melden of de nieuwsbrief online te raadplegen klik hier.

Deze nieuwsbrief is gegenereerd uit een automatisch systeem. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de redactie.