De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

vrijdag 24 maart 2017

Deze week gepubliceerd op Rijksoverheid.nl

Vandaag gepubliceerd op Rijksoverheid.nl

What's new on DG Health & Food Safety Website update - 24/03/2017

If you have trouble reading this e-mail read the online version.
European Commission
What's new?
24/03/2017
Health and Food Safety Directorate General
        Twitter Food  icon Twitter             Twitter Health  icon Twitter    
Public Health
Health indicators

Indicators on equity of access to health care services (ECHI 80) updated with 2015 Eurostat data

Go to related site
This is the newsletter of DG Health and Food Safety.

Visit Your Profile to subscribe, unsubscribe or change your options.

For technical problems, please contact sante- webmaster@ec.europa.eu.


LAD: Actie psychiaters opgeschort vanwege akkoord

Actie psychiaters opgeschort vanwege akkoord
Inleiding: De door psychiaters geplande 48-uurs zondagsdienst op 28 en 29 maart is opgeschort. Tijdens onderhandelingen over een nieuwe Cao GGZ eind vorige week is een voorlopig akkoord bereikt over de pensioenaftopping.
Body:
Werknemersorganisaties LAD/FBZ hebben samen met andere werknemersorganisaties en GGZ Nederland afgesproken dat alle werknemers in ggz-instellingen die door de pensioenaftopping worden geraakt, vanaf 2017 100% van het werkgeversdeel van de pensioenpremie terug krijgen.

De LAD/FBZ wilden ook landelijke afspraken maken over teruggave van de jaren 2015 en 2016, maar belangrijker is dat een 100% teruggave is gerealiseerd die ook nog eens structureel is. Dit betekent dat psychiaters ook in de toekomst 100% terug krijgen; een heel principieel punt. Na het bereiken van dit voorlopige akkoord zijn de Plaatselijke Actiecomités van de 33 ggz-instellingen die zouden meedoen aan de 48-uurs zondagsdienst geraadpleegd. Zij waren unaniem in hun oordeel en stemden allemaal in met het opschorten van de acties. Daarmee is de afspraak definitief en gaan de acties niet door. Bekijk hier het voorlopige akkoord.

Onderdeel van finaal akkoord
De onderhandelingen voor de Cao GGZ gaan nog verder, omdat ook over andere onderwerpen afspraken moeten worden gemaakt. Zodra een 'eindakkoord' is bereikt, wordt het pensioenaftoppingsakkoord onderdeel van het totale akkoord, en worden alle psychiaters in dienstverband die lid zijn van de LAD/via de NVvP zijn aangesloten bij de Federatie Medisch Specialisten, hierover geraadpleegd. De ledenraadpleging volgt dus pas als over alle onderwerpen van de cao een akkoord is bereikt. Wanneer dat is, is vooraf moeilijk te voorspellen, maar de volgende cao-overlegronde staat gepland op 4 april. 

Akkoord dankzij psychiaters!
De LAD/FBZ en de Federatie Medisch Specialisten willen alle psychiaters die de afgelopen maanden hebben meegedaan aan de acties heel hartelijk danken voor hun inzet: dankzij de druk van de twee actiedagen op 1 november en 17 januari, het vooruitzicht van een 48-uurs zondagsdienst én het feit dat in een aantal instellingen over een teruggave wordt gesproken, is dit akkoord bereikt. Dit akkoord bewijst één ding: psychiaters laten niet over zich heen lopen!

Blijf op de hoogte via onze website www.pensioenopgroen.nl.
Datum: 21-3-2017
Tonen in: Nieuws
Afbeelding:
Spotitem: Ja
Spotitem_FBZ: Nee
Spottekst: De door psychiaters geplande 48-uurs zondagsdienst op 28 en 29 maart is opgeschort. Tijdens onderhandelingen over een nieuwe Cao GGZ eind vorige week is een voorlopig akkoord bereikt over de pensioenaftopping. Werknemersorganisaties LAD/FBZ hebben samen met andere werknemersorganisaties en GGZ Nederland afgesproken dat alle werknemers in ggz-instellingen die door de pensioenaftopping worden geraakt, vanaf 2017 100% van het werkgeversdeel van de pensioenpremie terug krijgen.
CAO: Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
Thema: Pensioenen
Website: LAD
Lees verder

Update onderhandelingen nieuwe Cao GGZ
Inleiding: Tijdens de onderhandelingen van vrijdag 17 maart is een akkoord bereikt over pensioenaftopping in de ggz, een van de speerpunten van LAD/FBZ. Verder is gesproken over het generatiepact en vereenvoudiging van de cao. Nog niet alle thema's zijn besproken, maar er zijn stappen gezet richting een resultaat.
Body:

Akkoord pensioenaftopping
Na een lange periode van overleggen en twee landelijke acties door psychiaters is tijdens de cao-onderhandelingen op 17 maart uiteindelijk overeenstemming bereikt over het uitkeren van het werkgeversdeel van de pensioenpremie van het salaris boven het maximale pensioengevend salaris. Deze afspraak is van belang voor de werknemers met een jaarinkomen iets boven de 100.000 euro. Zij ontvangen met ingang van 1 januari 2017 een structurele maandelijkse bruto toelage. Deze toelage bestaat uit het werkgeversdeel van de pensioenpremie (nu 11,75%) dat wordt berekend over het inkomensdeel waarover geen pensioen meer mag worden opgebouwd.

Mocht er wetgeving in werking treden waarbij verdere aftopping aan de orde is, dan gaan cao-partijen opnieuw met elkaar in onderhandeling om een nieuwe passende regeling af te spreken. Deze afspraak wordt onderdeel van de nieuwe Cao GGZ.

In verband met dit deelakkoord hebben de psychiaters hun geplande acties, een zondagsdienst op 28 en 29 maart 2017, opgeschort. Lees ons nieuwsbericht.

Generatiepact: instroom van jongeren, gezond werken voor ouderen
Als werknemersorganisaties hebben we onze plannen gepresenteerd om meer jongeren een vaste baan te bieden doordat ouderen op basis van vrijwilligheid de mogelijkheid te bieden om korter te gaan werken. Jong voor oud. Onderdeel van het plan is een programma waarbij oudere ervaren werknemers hun kennis overdragen aan jongere werknemers. GGZ Nederland buigt zich de komende weken over ons voorstel en komt er op het volgende overleg op terug.

Vereenvoudiging van de cao
GGZ Nederland wil vergoedingsregelingen en verlofvormen vereenvoudigen. Ze vinden dat een aantal regelingen niet meer van deze tijd zijn en geschrapt kunnen worden. Het gaat hierbij om actualisering en modernisering van de cao, maar ook over toeslagen en verruimen van het dagdienstvenster. De werknemersorganisaties bestuderen het voorstel van de werkgevers. In het volgende overleg volgt onze reactie.

Volgend overleg
Bovenstaande onderwerpen komen nader aan de orde tijdens de volgende onderhandelingen op 4 april. Daarnaast moet ook gesproken worden over thema's als opleidingen, ORT en loon.

Datum: 24-3-2017
Tonen in: Nieuws
Spotitem: Nee
Spotitem_FBZ: Nee
CAO: Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
Thema: Pensioenen
Website: LAD
Lees verder

VGN: Jetta Klijnsma complimenteert Cordaan met leer/werkplekken

Jetta Klijnsma complimenteert Cordaan met leer/werkplekken
Jetta Klijnsma was tijdens haar werkbezoek samen met VGN-voorzitter Femke Halsema duidelijk onder de indruk van de leer/werkplekken die Cordaan aanbiedt voor mensen met een (verstandelijke) beperking. 'De kunst is om vanuit de mensen goed te kijken naar wat mogelijk is. Dat heeft Cordaan goed gedaan'.  Dit blijkt ook uit het plezier en de spontaniteit waarmee Jimillie de staatssecretaris rondleidt op haar eigen werkplek. Zij voelt zich daar duidelijk helemaal thuis.
Lees verder

Solomon: 'Kinderen hebben liefde én acceptatie nodig'
'Ik hoop dat mensen met een beperking in hun strijd voor gelijke behandeling net zo ver komen als vrouwen en homoseksuelen.' Dat zei de Amerikaanse auteur Andrew Solomon in de lezing die hij op 23 maart in Utrecht hield. De lezing was georganiseerd door de VGN, met als motto 'Bijzondere aandacht'.
Lees verder

Extra regiobijeenkomst Lastenvrij inkopen en controleren in Almelo
Wegens groot enthousiasme en overintekening voor de serie regiobijeenkomsten Lastenvrij inkopen en controleren in het sociaal domein organiseert programma i-Sociaal Domein een EXTRA bijeenkomst. Op verzoek van gemeenten en zorgaanbieders in het oosten van ons land vindt deze extra bijeenkomst in Almelo plaats op 18 mei. Bent u ingeschreven op een andere locatie en wilt u de bijeenkomst liever in Almelo bijwonen? Stuur dan een mail naar info@i-sociaaldomein.nl.
Lees verder

Hoofdlijnen

Hoofdlijnen
Zien we straks door alle hoofdlijnenakkoorden de zorguitgaven niet meer?
Lees verder

Topman Zuyderland licht miljoenenverlies toe
'We staan niet op omvallen maar we moeten niet nog eens twaalf miljoen in een jaar verliezen.'
Lees verder

Zorgvisie magazine, april 2017
Veronique Esman, de pas aangetreden directeur van GGZ Nederland, vertelt in het aprilnummer van Zorgvisie magazine dat ze eind wil maken aan het wantrouwen in de ggz.
Lees verder

Amerikanen stemmen over Obamacare
Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemt vrijdag over Obamacare.
Lees verder

'Informatiebeveiliging en big data kunnen goed samen'
Aan het gebruik van big data zitten diverse privacy-aspecten. Veel zorginstellingen hebben op het gebied van privacy nog een flinke inhaalslag te maken.
Lees verder

Wie wordt de nieuwe Zorgmanager van het jaar?
Voor de titel Zorgmanager van het jaar zijn drie heren genomineerd. Een van hen is Peter Bennemeer, algemeen directeur van ziekenhuis Bernhoven.
Lees verder

Steeds meer huisartsbezoek voor kleine kwalen
Steeds vaker wordt beroep gedaan op de huisarts voor eenvoudige klachten.
Lees verder

Conny Helder nieuwe bestuurder tanteLouise
Nieuwe raad van bestuur tanteLouise.
Lees verder

GGZ NL: Nieuwe algemene voorwaarden ggz

Nieuwe algemene voorwaarden ggz
Afgelopen week ondertekenden verschillende partijen in de zorgsector nieuwe algemene leveringsvoorwaarden bij de Sociaal Economische Raad (SER). Voor de Ambulancezorg, Osteopathie, Verpleging, Verzorging, Geboortezorg en voor de Geestelijke Gezondheidszorg zijn de afgelopen tijd nieuwe consumentenvoorwaarden ontwikkeld. Deze algemene voorwaarden zijn tweezijdig, dat betekent dat zowel de beroepsorganisaties enerzijds als de consumenten- en patiëntenorganisaties anderzijds hebben ingestemd met het hanteren van deze algemene voorwaarden. Consumentenvoorwaarden Bij de SER vindt overleg plaats tussen branche-, beroeps-, patiënten- en consumentenorganisaties over tweezijdige algemene...
Lees verder

Werken in de ZorgSector

Aanbevolen