De laatste ontwikkelingen in de zorg, zowel nieuws van en voor de Care & Cure, met zorg gebracht. Suggestie? Vertel het onze redactie. Tip: bekijk deze bijzondere film over de zorg.

dinsdag 28 februari 2017

Agora: Oproep: deel je ervaringen over palliatieve zorg in de VG-sector

Oproep: deel je ervaringen over palliatieve zorg in de VG-sector
Al vele jaren is er aandacht voor palliatieve zorg in de VG-sector, zowel vanuit voorlopers uit de sector zelf als vanuit Agora en het onderzoeksinstituut NIVEL. Toch constateert de Agora  werkgroep ...
Lees verder

Agora, Fibula en IKNL gaan samen in nieuwe organisatie in palliatieve zorg
"De manier waarop onze drie organisaties elkaar aanvullen en versterken hebben ons ervan overtuigd dat wij als één organisatie mensen in de laatste levensfase, naasten en zorgverleners het beste ...
Lees verder

Agora, Fibula en IKNL gaan samen in nieuwe organisatie in palliatieve zorg
"De manier waarop onze drie organisaties elkaar aanvullen en versterken hebben ons ervan overtuigd dat wij als één organisatie mensen in de laatste levensfase, naasten en zorgverleners het beste ...
Lees verder

VGN: Tweede Kamer debatteert over Jeugdhulp : Nieuwe regels over aanbesteden geven veel onduidelijkheid

Tweede Kamer debatteert over Jeugdhulp : Nieuwe regels over aanbesteden geven veel onduidelijkheid
Op 23 februari 2017 debatteerde  de Tweede Kamer over de Jeugdhulp. Een belangrijk onderwerp van het debat was aanbesteden. Daarnaast werd er onder meer gesproken over regionale samenwerking, de kwaliteit van wijkteams, het verminderen van administratieve lasten en het woonplaatsbeginsel.
Lees verder

Motie vervoerstarieven nipt verworpen
In vervolg op het Algemeen Overleg over doelgroepenvervoer waarover wij eerder berichtten, heeft op 22 februari jl. een Verslag Algemeen Overleg (VAO) plaatsgevonden. Het VAO is een  korte plenaire behandeling en bedoeld als afronding van een Algemeen Overleg van een Kamercommissie waarbij in de regel een of meer moties worden ingediend. Met betrekking tot het doelgroepenvervoer zijn drie moties ingediend (zie bijlage; verslag VAO). De voor de gehandicaptenzorg meest belangrijke motie werd...
Lees verder

Lezing Andrew Solomon en Karin Spaink over identiteit en beeldvorming gehandicapten
De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) organiseert op 23 maart een lezing over mensen met een beperking: Welke invloed heeft een beperking op je identiteit? En hoe kijkt de samenleving tegen je aan? Hierover spreekt auteur Andrew Solomon, bekend van de Amerikaanse bestseller Far from the tree (vertaald als Ver van de boom), en houdt Karin Spaink, schrijver en columnist, een co-referaat.
Lees verder

GGZ NL: Nieuwe set algemene leveringsvoorwaarden ggz 2017

Nieuwe set algemene leveringsvoorwaarden ggz 2017
GGZ Nederland heeft in samenwerking met het Landelijk Platform GGz en de Consumentenbond nieuwe algemene leveringsvoorwaarden ggz opgesteld die de voorwaarden uit 2012 dienen te vervangen. Afgelopen november is de nieuwe set algemene leveringsvoorwaarden ggz aangenomen op de alv van GGZ Nederland en in januari op de alv van het Landelijk Platform GGz. Net als voorheen zijn de algemene leveringsvoorwaarden een lidmaatschapsverplichting. De nieuwe voorwaarden dienen gebruikt te worden voor de overeenkomsten met cliënten die na 1 maart 2017 worden gesloten. De algemene leveringsvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2017 kunt u hier downloaden. De voorwaarden zijn daarnaast op de...
Lees verder

NIVEL: Daginvulling in gehandicaptenzorg moet meer persoonsgericht

Daginvulling in gehandicaptenzorg moet meer persoonsgericht
NIVEL: Daginvulling in gehandicaptenzorg moet meer persoonsgericht

Veel cliënten in de verstandelijk gehandicaptenzorg hebben in de ogen van begeleiders voldoende daginvulling. Begeleiders vinden het echter wel nodig dat die daginvulling meer persoonsgericht wordt en beter past bij de wensen en mogelijkheden van iedere cliënt. Dat streven staat onder druk door gebrek aan tijd, faciliteiten en scholingsmogelijkheden. Dit blijkt uit een onderzoek onder begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking die deelnemen aan het landelijke NIVEL Panel Verpleging & Verzorging.

Lees verder

De huisarts heeft steeds meer tijd nodig voor oudere patiënten
NIVEL: De huisarts heeft steeds meer tijd nodig voor oudere patiënten

Tussen 2013 en 2016 nam de ervaren werklast en de duur van de contacten met oudere patiënten in de huisartsenpraktijk toe. Daarnaast werken huisartsen, door de veranderingen in de wetgeving, samen met meer (nieuwe) partijen in de zorg en behouden zij langer de zorg voor meer complexe oudere patiënten.

Lees verder

Geen extra patiënten bij de huisarts na publiekscampagne depressie


De publiekscampagne depressie heeft niet tot een extra instroom van patiënten met psychische problemen in de huisartsenpraktijk geleid. Dat blijkt uit analyses die het NIVEL heeft gedaan voor het ministerie van Volksgezondheid. De resultaten zijn op 15 februari naar de Tweede Kamer gestuurd als onderdeel van een overzicht van de verschillende initiatieven rondom depressie preventie.

Lees verder

Margot van der Starre weg bij NVZ

Margot van der Starre weg bij NVZ
De directeur wordt per 1 juni bestuurder bij Zorgpartners Midden-Holland.
Lees verder

Van de Maat directievoorzitter Nederlands Jeugdinstituut
De nieuwe directievoorzitter volgt bestuurder Kees Bakker op, die met pensioen gaat.
Lees verder

'Afschaffen eigen risico werkt averechts'
Afschaffen van het eigen risico leidt tot uitkleden van het basispakket. Burgers betalen dan honderd procent uit eigen zak, waarschuwt Eric van der Hijden.
Lees verder

Scoringsdrift
In verkiezingstijd moet je scoren bij het publiek. Ook al voegt je punt weinig toe.
Lees verder

Slimme ICT vermindert registratielast cardiologen
Lees verder

'Als verpleegkundigen ziek zijn moet een operatiekamer dicht'
Vier Kamerleden kruisten de degens tijdens een debat in het St Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein.
Lees verder

Bestuurscrisis bij Menz.nu
IGZ stelt jeugdzorgorganisatie onder verscherpt toezicht.
Lees verder

Persoonsgegevens on the move
Gratis wifi-netwerken zij prettig, maar let op. Neem elektronisch werk niet mee naar een openbare mobiele werkplek.
Lees verder

IGZ: Jaarverantwoording Zorginstellingen en Jeugd

Jaarverantwoording Zorginstellingen en Jeugd
Aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering zijn wettelijk verplicht jaarlijks verantwoording af te leggen over hun prestaties. Dit doen zij door middel van de Jaarverantwoording Zorginstellingen en Jeugd.
Lees verder

9 maart: Masterclass ‘VBHC Beyond Lean’ van The Decision Institute

9 maart: Masterclass 'VBHC Beyond Lean' van The Decision Institute
Lees verder

Philips ontwikkelt samen met Duitse start-up app voor zwangere vrouwen
Lees verder

KNMG: 'Vrees voor uitvoering nieuwe wet orgaandonatie en rol arts'
Lees verder

'Ouderen met doodswens hebben baat bij gesprek met consulent'
Lees verder

Ggz-instelling stopt met naam Denk na klachten over politieke partij
Lees verder

Genomineerden Gouden Oor Award Zorg 2017 bekend
Lees verder

Menz.nu in Almelo onder verscherpt toezicht
Lees verder

Kabinet: bespreek kinderpardon bij formatie
Lees verder

Arie Boomsma praat met bekende vaders over vaderschap
Lees verder

WHO: maak haast met ontwikkeling antibiotica
Lees verder

Nationale Zeldzameziektendag: meer onderzoek naar zeldzame ziekten
Lees verder

Cognitieve gedragstherapie beste behandeling vermoeidheid Q-koorts
Lees verder

Self-Injury Awareness Day: aandacht voor mensen 'die geen zorg verdienen'
Lees verder

OM eist celstraf van vijftien maanden voor frauderende bewindvoerder
Lees verder

Zorgeconoom: 'Eigen risico afschaffen ontregelt beheersing zorguitgaven'
Lees verder

RIVM krijgt meer meldingen van hepatitis A onder homomannen
Lees verder

Pilot in Twente: huisbezoeken thuiszorgmedewerker met e-bike
Lees verder

Van Rijn gaat politiek ouderenmanifest ondertekenen
Lees verder

Organisaties luiden noodklok over verhuurderheffing
Lees verder

Celstraf plus tbs voor man die vierjarige meisjes seksueel misbruikte
Lees verder

Reumafonds geeft 6 miljoen euro voor onderzoek naar zeldzame reuma
Lees verder

Werken in de ZorgSector

Aanbevolen